Etiketter

, , , , , , , , , , , , , ,

lifestyleworld

Vi Älskar bröllop och allt vad det medför såsom fotografer och fantastiska
coffee table books.

Vi har sålt redan fler coffee table books vid denna tiden än förra året tack vare att fler och fler har upptäckt Studio Line.

För att inte tala på vårt fantastiska Fine art böcker med Hahnemühle papper.
hanemule

Nu vill vi ha er hjälp! Tillsammans med Lifestyle Wedding ska vi ha tre halvsidors annonser en är klar, men vi behöver två bilder till 🙂
Vill du vara med det kostar inget om vi får låna din bild betalar vi annonsen.

chior-copy

 Bilden ska ha måtten 1/2-sida liggande 190 x 125 mm 300Dpi
och skickas till photoever@takort.nu

De bilder vi får in, kommer vi nyttja även på hemsidor osv.
OBS! – signera bilden i vänster hörn – OBS!
( även om de inte kommer i magasinet )

De två andra texterna är tänkta att vara… ( kom gärna med förslag på texter.)

2:   Anlita en fotograf på er stora dag.
Sen levererar vi  er
coffee-table book
genom er
fotograf.

3:  Jag ser det i dina ögon….
Coffee-table books
från Photoever
får er att känna
och minnas.

Ett tips för framtiden. Vi kommer behöva bilder på den där coffee-table booken,
som du hälst velat behålla för att du blev så nöjd och för att kunden
fällde en tår av lycka. ( bredvid coffee-table booken )
Kan du och vill du skicka redan i dag in bilder och korta historier vi ska försöka göra något stort tillsammans med magasinen och er som är våra kunder!

——————————————————————————————-

We love weddings and all that that entails, such as
photographers and amazing coffee table books.
We have sold already more coffee table books at this time than last year.

Tthanks to more and more people are discovering StudioLine.
Not to mention our fantastic fine art books with Hahnemühle paper.

Now we want your help! Along with lifestyle Wedding,
we will have three half-page ads one is complete, but we need two pictures 🙂

Do you want be involved, it costs nothing
if we allowed to borrow your picture we pay the ad.

The picture must have dimensions 1/2-page landscape 190 x 125mm 300dpi
and sent to photoever@takort.nu

The pictures we receive, we will use even on websites etc.
NOTE! Sign the picture in the left corner NB
(Although they will not be in the magazine)

The two other texts are meant to be (please come with suggestions for lyrics.)

2: Hire a photographer for your big day.
Then we deliver you
a coffee-table book
through you
photographer.

3: I see it in your eyes .
Coffeetable books
from Photoever
makes you feel
and remember.

A tip for the future. We will need pictures of that coffee-table booken,
you have liked to keep for you was so happy and for the customer
shed a tear of happiness. (Next to the coffee-table booken)
Can you and want you to send today images and short stories we‘ll try to do something great together with the magazines and you who are our customers!

Annonser