Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , ,

Welcome to Högsbyn in Dalsland

Högsbyns petroglyph area is one of the largest petroglyph fields and Dalslands largest ancient monument. There are over 3000 figures and characters engraved on about 70 rock art outcrops. Rock Carvings Högsbyn located in a very beautiful pastoral landscape with grazing cows and sheep, and with an old, species-rich hay meadow overlooking Lake Råvarpen. The area has long been a nature preserve.

Välkommen till Högsbyn i Dalsland

Högsbyns hällristningsområde är ett av Sveriges största hällristningsområden och Dalslands största fornminne. Här finns över 3000 figurer och tecken inristade på ca 70 hällristningshällar. Hällristningarna i Högsbyn ligger i ett mycket vackert pastoralt landskap med betande kor och får, och med en gammal, artrik slåtteräng med utsikt över sjön Råvarpen. Området är sedan länge ett naturreservat. I detta landskap har vi sedan 1989 drivit en verksamhet som idag omfattar ett galleri, ett bronsåldersmuseum och en liten kaffeservering. I bland bjuder vi på musik under asken. Vi ansvarar också för tillsynen av reservatet och vården av hällristningarna, och under somrarna har vi kulturhistoriska vandringar i naturreservatet och guidade turer bland hällristningarna.

Källa: www.landskapsarv.se

Annonser