Etiketter

, , , , ,

  We get help from Facebook to show a bit of what happened
in the past year.
   Vi tar hjälp av Facebook för att visa lite av vad som hände
under året som gått

2013

  To become 50 is great and we offered an amazing discount,
while we were on honeymoon although five years too late, but still in love.
We realize the dream of owning a studio, and two offices to work for and with our customers, in 2014 we will invite photographers to meetings, to show album design, and software, a lot has happened in that area in the last time.

We will launch Studio Line so everyone understands what we have managed to do for you photographers.

    Att bli 50 är stort och vi bjöd på en fantastisk rabatt,
medan vi var på bröllopsresa visserligen fem år försent men fortfarande kära.
Vi förverkliga de en dröm om en egen studio, och två kontor för att kunna jobba för och med våra kunder, under 2014 kommer vi bjuda fotografer till möten, för att visa album design, och program, det har hänt mycket på det området på det sista tiden.

Vi kommer lansera Studio Line så alla förstår vad vi har lyckats göra för er fotografer.

last_year2013eng last_year2013

  During 2014, we have promotions,
and we begin by the end of January!
And do not miss our design competition with many fantastic prizes!

  Under 2014 kommer, vi ha kampanjer,
och vi börjar redan i slutet av Januari!
Och missa inte vår design tävling med många fantastiska priser!

Annonser