Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

   We write in English further down

December är i särklass den tid på året som det produceras
mest album alla jobbar så mycket de kan för att våra kunder
ska hinna få album innan jul.
Vi skrev att sista datum var 26 November för att vi säkert skall kunna leverera alla album i tid, men vi hoppas att även sena beställningar
hinner fram nu är det bara några dagar kvar och alla maskiner går varma.


Vi tittar in i Framtiden
*Fundy kommer med en ny uppgradering som ser väldigt lovande ut.
*Vi har en Huvudsponsor för vår tävling mer om det efter nyår.
*Vi kommer ha en kampanj i slutet av Januari och Februari,
för de som köpt SmartAlbums och Fundy V6.

*Vi kommer med en ny produkt Wall art…..
*Och i Januari kommer vi åka till ”Falun” och Södertälje.
*Sist men inte minst reporäntan sänktes nu före jul och
vi hoppas det kan innebära att 2014 är ännu ett år utan prishöjningar.

 

 

December is the time of year that it produced
most albums in the year, everyone is working as much as they can to make our customers should be able to get the album before Christmas

We wrote that the deadline was 26 November for that we certainly should be able to deliver all the albums on time, but we hope that late orders also
arrive, now it’s only a few days left and all machine is running warm.

We look into the Future
* Fundy comes with a new upgrade that looks very promising.
* We have a main sponsor of our competition
more about it after the New Year.
* We will have a campaign in late January and February,
for those who bought the Smart Albums and Fundy V6.

* We bring the a new product Wall art …..
* And in January we will go to ”Falun” and Södertälje.
* Last but not least, the Riksbank in Sweden lowered the interest rate
now before Christmas and we hope it could mean that 2014
is another year without a price increase.

 

Annonser