Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Varför går fotografer på seminarier? Why seminars?

Det arrangeras seminarier för fotografer som definitivt hjälper dem att driva sina företag bättre. Fotografer är glada att dela med  sig av kunskap och erfarenhet för att hjälpa varandra med komplexiteten i digital bildbehandling i sina fotografiska verksamheter.
It organized seminars for photographers who definitely will help them run their businesses better. Photographers are happy to share their knowledge and experience to help each other with the complexity of digital imaging in their photographic activities.
Den extra bonusen med att komma till ett seminarium är att fotograferna skapar nätverk med andra fotografer i sitt område. Har ett högt värde i sig.
The added bonus of getting to a seminar is to photographers network with other photographers in their area.Have a high value in itself..
En annan stor fördel med att delta i ett seminarium är en chans att träffa representanter för branschen, plus att du kommer att få möjlighet att titta i facklitteratur.
Another great benefit of participating in a seminar is a chance to meet with representatives of the industry, plus you will have the opportunity to look in to professional literature.

Damian McGillicuddy håller i seminarierna som ligger nära oss.
Varmt Välkomna dit det passar dig!

Dessa seminarier arangeras av
The Fastest Growing Worldwide Association for Professional Photographers.

Extremaalbum Photoever  AB can be found here!
Extremaalbum Photoever AB hittar ni här !

Annonser