Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Så här skriver Jae på sin hemsida:

Människor är vackra, vi är så lika och ändå unika.
Belove fångar skönheten och kraften i ett fruset ögonblick – en kort stund i evigheten.
Kom som du är, kraftfull, vacker, sårbar. Ja, kanske allt på en och samma gång.
Tillsammans skapar vi tid och rum för dig att komma ihåg att du är perfekt, just som du är!
En ovärderlig påminnelse om kärleken som bor i oss alla
– för alltid…

Like this writes Jae on her website:
People are beautiful, we are so similar and yet unique.
Belove captures the beauty and power of a frozen moment – a  short moment in eternity.
Come as you are, powerful, beautiful, vulnerable. Maybe all at once.
Together we create time and space for you to remember that you are perfect just as you are!
A priceless reminder of the love that lives in all of us
– forever …

/Jae Pears

På vår karta hittar ni henne i Dalarna / On our map you will find her in Dalarna.

Här har vi den stora äran att kunna presentera ett album som Jae har beställt från oss.

Here we have the great honor to present an album that Jae has ordered from us.

Extremaalbum Photoever AB hittar ni här !

Annonser