Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Varför skriva om våra största rovdjur? här? Jo fotografer fotograferar Bröllop, barn, konfirmander, studenter, mm. Människan räknas som ett av de 5 stora rovdjuren, men det finns även många av oss som fotograferar djur och vissa specialiserar sig på våra stora rovdjur och vist är det spännande att se och läsa om dem.
Vissa gör likhetstecken mellan varg och något som är dåligt eller obehagligt. Den får symbolisera en rad negativa saker. Allt från ofrihet till livsfara, hotad livskvalitet, förtryck, byråkrati och centralstyrning. Det synsättet har en lång historia. Ta till exempel gamla uttryck och talesätt  som ”vargatider”, ”vargavinter”, ”kasta åt vargarna”, ”varggrin”, ”glupsk som en varg”, ”varg i fårakläder” eller ”ropa inte varg”. Andra gör vargen nästan till ett helgon. De förknippar den med ädelmod, frihet, vildmark, styrka, kraft, jaktduglighet och andra positiva värden.

SOME PEOPLE EQUATE the wolf with something that is bad or can cause discomfort. It is for them the symbol of a series of negative happenings It includes everything from lack of freedom, a threat to life quality, suppression, bureaucracy and centralized governing. All these opinions have a long history. E.g. in Swedish exist several old expressions, such as ”wolf times”, ”wolf winter”, ”to throw to the wolves”, a ”wolf howl”, ”gluttonous like a wolf”, ”wolf in sheepskin”, or ”don’t cry wolf”.Other people nearly promote the wolf to the status of a saint. They associate him with generosity, freedom, wild life, strength, power, ability to hunt and other positive values.
 Björnen har inte alls ett lika bistert rykte som vargen, trots att den egentligen har resurser att kunna vara betydligt farligare. Men när man får se sina första björnspår i hemmamarkerna är det lätt att drabbas av så kallad ”Björnfrossa”.
The bear never had the same grim reputation as the wolf, though it has the resources to be much more dangerous. Once you notice, however, footprints of the bear in your home territory, you are liable to develop the ”bear shivers”.
 Idag beräknas antalet lodjur i Sverige till minst 1500 stycken. Tittarna i tv-programmet ”Mitt i naturen” har röstat fram lodjuret till det svenska folkets mest populära djur. Lodjuret kallas också lokatt eller bara lo. Det finns fyra närbesläktade lodjursarter i världen. Vår lo är den så kallat europeiska eller euroasiatiska lon. De övriga arterna är kanadensisk lo (Lynx canadensis), rödlo (Lynx rufus) och iberisk lo, också kallad panterlo (Lynx pardina).
TODAY THE NUMBER OF LYNX living in Sweden is estimated to at least 1 500 animals. The viewers of the TV program ”Mitt i naturen” (”In the middle of nature”) have voted the lynx to the most popular predator in the country.

There exist 4 closely related species of the lynx in the world. Our type of lynx in Sweden is the so called European or euroasiatic lynx (Lynx lynx). The other species are the Canadian lynx (Lynx Canadensis), the Bobcat (Lynx rufus) and the Iberian lynx (Lynx pardina).
 
Det gamla svenska namnet för järv är filfras, som kommer av tyskans Vielfrass, vilket betyder storätare. På franska kallas den Glouton, den glupske. Dessutom har den ett envist rykte om sig att vara aggressiv och farlig, även för människan. I medeltida kopparstick kan man se bilder av hur järven måste klämma sig mellan två tätt växande trädstammar för att kunna bajsa. En av 1700-talets stora teologer, Erik Pontoppidan visste till och med att meddela att en järv minsann kunde äta sig rakt igenom en stenmur…
IN FORMER TIMES THE SWEDISH NAME FOR WOLVERINE was filfras. This name originates from the German Vielfrass, which means ”big eater”. In French the animal is called Glouton, meaning ”the Gluttonous”. Moreover it was said, that the wolverine was aggressive and dangerous, even for humans. Copper engravings from the middle Ages depict how a wolverine wrings itself between close growing tree trunks for emptying its bowels. One of the great theologists from the 17th century, Eric Pontoppidan, even stated, that a wolverine could eat straight through a stone wall!
 Människans viktigaste bytesdjur är tamboskap av olika slag, som man håller fångna. Deras kött äts i form av till exempel hamburgare, falukorv, julskinka, prickig korv, köttbullar, grillkyckling, kebab, köttfärssås, varmkorv, leverpastej eller fårfiol. Andelen fisk varierar mycket beroende på var människorna bor.
MANS MOST IMPORTANT PREY consists of it’s tame cattle, which is being kept in corralls. Their meat is consumed in different shapes and compositions, such as hamburgers, Falun sausage, X-mas ham , grilled chicken, kekab, sauce of minced meat, hot dogs, liver pate or leg of mutton. The share of fish is much varying and depends upon where man lives.
Denna info har vi hämtat från Rovdjurscentret de5 stora.
De 5 fins även på Facebook, Gilla!

Annonser